images/hoding-logo-loading-fa.png

برج میلاد، میزبان چهارمین کنفرانس صنعت پخش

چهارمین کنفرانس صنعت پخش ایران با موضوع آینده‌پژوهی و الگوهای نوین در کسب‌و‌کار پخش با حضور شرکت پخش پراور در مرکز همایش‌های بین‌المللی برج میلاد برگزار شد.

مرکز همایش‌های بین‌المللی برج میلاد هفته‌‌ اول شهریور ماه میزبان مدیران ارشد صنعت پخش ایران، مدیران وکارشناسان واحدهای ستادی و پشتیبانی در صنعت پخش و تعدادی از مدیران سازمان‌های دولتی، وزارت صنعت، معدن وتجارت بود.

محور اصلی چهارمین کنفرانس صنعت پخش ایران، «آینده‌پژوهی و الگوهای نوین کسب‌و‌کار در صنعت پخش بود. مدیریت سرمایه انسانی، مدیریت فرایندهای مالی و اقتصادی، مدیریت سیستم‌ها و روش‌های فناوری اطلاعات، مدیریت تامین و لجستیک، و مدیریت بازاریابی و فروش، محورهای فرعی کنفرانس را تشکیل می‌دادند.

شرکت پخش پراور همانند سالیان پیش حامی مالی این کنفرانس بوده و در این گردهمایی شرکت های پخش، حضوری فعال و پویا  بهم رسانید.

همچنین همزمان با برگزاری این کنفرانس، نمایشگاهی در مجاورت سالن اصلی کنفرانس جهت آشنایی مدعوین و شرکت کنندگان با توانمندی‌های شرکت‌های فعال در صنعت پخش، طی دو روز برپا شد و شرکت پراور نیز در این نمایشگاه به معرفی فعالیت های خود در حوزه آموزش و مشاوره شرکت های پخش پرداخت.

Top